Picture

ساختار بازرگانی

شما در ساختار بازرگانی میتوانید کل قوانین شرکتتان را مشخص کنید به طور مثال یک محصول به به صورتی به فروش برسد از ابتدا تا انتهای مراحل فروش محصول قابل مشخص شدن خواهد بود.

1398/06/26
Picture

محدوده بازرگانی

مشتری های بفروشند این محصول را یا اصلا نباید بفروشند.مجوزهای که یک بازاریاب برای ثبت سفارش داره قابل مشاهده است به طورمثال سفارشی قرار هست ثبت شود چه بازاریاب های میتوانند به چه

1398/06/26
Picture

نوع سهمیه

0

1398/06/26
Picture

سهمیه

0

1398/06/26
Picture

نوع نرخ

0

1398/06/26
Picture

ساختار نرخ

0

1398/06/26
Picture

نرخ

در این قسمت میتوانید مشخص کنید هر کالا با چه نرخی باشد به طور مثال اگه قیمت خرید آن یه مقداری هست قیمت فروش آن چگونه باشد و حتی میتوانید محدودیت بزارید.

1398/06/26
Picture

نرخ فرمولی

در این موجودیت به راحتی میتوانید فرمولهای زیادی برای نرخ های ساب سیستم های خود به طور مثال برای ساب سیستم تولید خرید و غیره مشخص کنید.

1398/06/26
Picture

سریال

0

1398/06/26
Picture

قانون

شما میتوانید قانون مشخصی برای پخش خود مشخص کنید.

1398/06/26
Picture

فیلتر قوانین

میتوانید برای قوانین که از قبل مشخص کردید فیلتر بگذارید در این صورت برای یه سری موارد که میخواهید قابل اعمال خواهد بود.

1398/06/26
Picture

پروموشن ساز

با این موجودیت میتوانید مدهای مختلف هدیه مشخص کنید مثلا اگر کسی بتونه 10 کارتون محصولی رو در یه جای بفروشه مثلا یه کارتون از محصول بهش هدیه داده میشود.

1398/06/26
Picture

کسرو اضافه ساز

0

1398/06/26
Picture

نوع اعتبار

0

1398/06/26
Picture

اعتبار

0

1398/06/26
Picture

نحوه پرداخت

0

1398/06/26
Picture

درخواست

0

1398/06/26
Picture

سفارش

شما میتوانید برای مشتریان خود سفارش ثبت نماید.

1398/06/26
Picture

فاکتور

شما میتوانید در صورت تایید نهایی سفارشهای خود را فاکتور کنید

1398/06/26