Picture

شروع و پایان کار

در این موجودیت میتوانید بینید هر شخصی کی استخدام شده و اگر اخراج شده چرا اخراج شده یا اگر ترک کار خورده دلیل این ترک کار چیست.

1398/06/26
Picture

شیفت

میتوانید در این قسمت شیفتهای شرکت مشخص کنید .

1398/06/26
Picture

برنامه شیفت

برنامه شیفت این امکان به شما میدهد بتوانید شیفت های شرکت مشخص کنید.که شیفت ها میتواند دوره ای مثلا 8 تا 4 یا مثلا یک روز در میان باشد.

1398/06/26
Picture

نوع ورود خروج

در این موجودیت شما نوع ورود خروج افراد سازمان خود را مشخص میکنید.به طور مثال نوع ورود خروج میتواند عادی،مرخصی، ماموریت،غیبت و غیره باشد.

1398/06/26
Picture

ورود و خروج

ورود و خروج افراد سازمان خورد را میتوانید در نرم افزار با این موجودیت به صورت دستی یا با کمک دستگاه حضور غیاب نصب نمایید.

1398/06/26
Picture

نوع فعالیت

0

1398/06/26
Picture

ساختار فعالیت

0

1398/06/26
Picture

فعالیت

0

1398/06/26
Picture

مزایا

شما میتوانید مزایا تعریف کنید مثلا مساعده، پاداش،حقوق ثابت،ناهار کارمند این موجودیت به شما این امکان میده..

1398/06/26
Picture

قرارداد

میتوانید قرارداد برای شخص مشخص کنید.

1398/06/26
Picture

نوع حقوق

0

1398/06/26
Picture

حقوق

حقوق هر فرد در سازمان قابل محاسبه میباشد که به طور مثال هر فرد چقدر ..حقوق ثابت خواهد داشت. چقدر مزایا خواهد گرفت

1398/06/26
Picture

کسر و اضافه حقوق

در این موجودیت بعد مشخص کردن حقوق میتوانید تعیین کنید به طور مثال چه مواردی از حقوق کسر شود چه مواردی به حقوق اضافه شود.به طور مثال چه مقدار از هزینه ناهار از حقوق پرسنل کم شود ...

1398/06/26